ინ ვიტრო ლაბორატორია

ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგრარულ მიმართულებაზე, ინ ვიტრო ლაბორატორია მოქმედებს, რომელიც ითვალისწინებს ინ ვიტრო მეთოდით მცენარეთა გამოყვანას ქსოვილური კულტურის ლაბორატორიაში.ინ ვიტრო ლაბორატორია უახლესი, თანამედროვე აპარატურით არის აღჭურვილი:

  • ლამინარ ბოქსი, რომელშიც ხდება აბსოლუტურად სტერილურ პირობებში, ხელოვნურ საკვებ არეებზე მცენარეთა შეყვანა კულტურაში და გადაყვანა კლიმატურ აპარატში.
  • აპარატი, სადაც შეგვიძლია შევქმნათ სასურველი განათება, 1-დან 6 კლუქსამდე, t- 45 °C- მდე და შესაბამისი ტენიანობა.
  • ავტოკლავი, სადაც ხდება თხევადი საკვების არეების სტერილიზაცია.
  • საშრობი კარადა- გარეცხილი ჭურჭლის გასაშრობად.
  • ორმაგი მოხმარების სტერილიზატორ-ინკუბატორი - მინის ჭურჭლისა და დამხმარე ხელსაწყო იარაღების სტერილიზაციისთვის
ლამინარ ბოქსი, რომელშიც ხდება აბსოლუტურად სტერილურ პირობებში, ხელოვნურ საკვებ არეებზე მცენარეთა შეყვანა კულტურაში და გადაყვანა კლიმატურ აპარატში.


აპარატი, სადაც შეგვიძლია შევქმნათ სასურველი განათება, 1-დან 6 კლუქსამდე, t- 45 °Cმდე და შესაბამისი ტენიანობComments