აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიბის ინსტიტუტის კვლევითი ლაბორატორიაComments