რობოტოტექნიკის ლაბორატორია


1     ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედებს  რობოტოტექნიკის ლაბორატორია, რომელიც ერთჯერადად  10-15 სტუდენტს ემსახურება. ლაბორატორია ხელს უწყობს კომპიუტერულ მეცნიერებათა და ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებას.

რადიოფიზიკის ლაბორატორია, რობოტოტექნიკისა და მართვის ავტომატიზირებულ სისტემებთან დაკავშირებული პრაქტიკული ამოცანების განხორციელების მიზნით, უზრუნველყოფს ხშირად გამოყენებადი პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატურული ნაწილის გამოყენების უნარების განვითარებას.


Comments