Skip to main content

Posts

Featured

ალკალას უნივერსიტეტის (ესპანეთი) პროფესორი, ჰექტორ ბრიოსო ბსუ-ს მეორედ სტუმრობს და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს ლექციებს უკითხავს.

 

Latest Posts

იტალიელი დოქტორანტი ბსუ-ში

ბსუ-ს ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის კოლხეთის ტორფნარებისა და წყლის ეკოსისტემების კონსერვაციის განყოფილების ხელმძღვანელი, უვადო მეცნიერი იზოლდა მაჭუტაძე

ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევართა ჯგუფის კიდევ ერთი მონოგრაფია ,,მარადიდი“ გამოიცა

ბსუ-ს პროფესორი მამია ფაღავა, მონოგრაფიის ,,ტაო" სამეცნიერო ხელმძღვანელი

ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მკვლევარი, ემერიტუს პროფესორი შუშანა ფუტკარაძე

ქიმიის ლაბორატორიები

სასამართლო-საიმიტაციო დარბაზი

FAB LAB BSU- სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია

იურიდიული კლინიკა

კრიმინალისტიკის ლაბორატორია

ფსიქოლოგიის კლინიკა

სტომატოლოგიური კლინიკა "ბსუ დენტი"

სინქრონული თარგმანის ლაბორატორია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კაბინეტები და ცენტრები