ტექნოლოგიური ლაბორატორია
ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე მოქმედებს ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია უახლესი სპეციალური სამონტაჟო და გამზომი ხელსაწყოებით:

  • მულტიმიტრებით 
  • სარჩილავი სადგურებით
  • ოსილოგრაფებით
  •  მაღალი სიხშირის გენერატორებით
  •  ბიროსკოპებით

პროფესიული პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების სერვისცენტრებში, ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების საწარმოებში, ტელევიზიაში (სარემონტო ჯგუფი), ორგანიზაციებში, სადაც გამოიყენება ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობები, ასევე შეიძლება გაფორმდეს ინდივიდუალურ მეწარმედ ან აწარმოოს კერძო/მცირე ბიზნესი.Comments